مقاله بررسي مقايسه اي رفتار خزش كامپوزيت آرد چوب- پلي پروپيلن با تخته فيبر نيمه سنگين و تخته خرده چوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي 1388 در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه 363 تا 371 منتشر شده است.
نام: بررسي مقايسه اي رفتار خزش كامپوزيت آرد چوب- پلي پروپيلن با تخته فيبر نيمه سنگين و تخته خرده چوب
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كامپوزيت آرد چوب- پلي پروپيلن
مقاله تخته فيبر نيمه سنگين
مقاله تخته خرده چوب
مقاله خزش
مقاله مدل Findley

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك راي سيد جلال
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي نجفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي قنبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رفتار خزش- بازگشت كامپوزيت آرد چوب- پلي پروپيلن با تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) و تخته خرده چوب مقايسه شده است. براي اين منظور، كامپوزيت آرد چوب- پلي پروپيلن (با سازگار كننده و بدون آن) با روش اكستروژن و به كمك اكسترودر دوپيجي ناهم سوگرد ساخته شد. MDF و تخته خرده چوب از توليد كنندگان داخلي تهيه شد. آزمون خزش خمشي كوتاه مدت به مدت 2h (1h خزش و 1h بازگشت) انجام شده است. مقدار بارگذاري در آزمون خزش بر اساس 30 درصد از بار شكست نمونه ها (به دست آمده از آزمون خمش ايستا) انتخاب شده است. براي پيش بيني رفتار خزش مواد مورد مطالعه در اين پژوهش از مدل Findley استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد، كامپوزيت آرد چوب- پلي پروپيلن نسبت به MDF و تخته خرده چوب ضريب خزش و خزش نسبي بيشتري دارد، در حالي كه درصد بازگشت تغيير شكل در اين مواد كمتر است. هم چنين، مدول خزش در آغاز خزش در كامپوزيت آرد چوب- پلي پروپيلن نسبت به MDF و تخته خرده چوب بيشتر است. اما، درصد كاهش مدول خزش در پايان خزش در كامپوزيت آرد چوب- پلي پروپيلن بيشتر از MDF و تخته خرده چوب است. سازگار كننده رفتار خزش- بازگشت كامپوزيت آرد چوب- پلي پروپيلن را بهبود مي بخشد. به كمك مدل Findley مي توان رفتار خزشي مواد آزموني را با دقت بسيار زياد پيش بيني كرد.