مقاله بررسي ميزان شيوع 1HTLV و 2 (ويروس لنفوسيت T انساني) در اهداکنندگان بافت هاي پيوندي در بانک فرآورده هاي پيوندي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه 196 تا 201 منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان شيوع 1HTLV و 2 (ويروس لنفوسيت T انساني) در اهداکنندگان بافت هاي پيوندي در بانک فرآورده هاي پيوندي ايران
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند
مقاله هموگرافت
مقاله HTLV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمند بابك
جناب آقای / سرکار خانم: آقايان سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان زاده عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: روان آسا الهام
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: خطيب شاد ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: جبلي فر سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بانک فرآورده هاي پيوندي ايران طيف وسيعي از فرآورده هاي پيوندي انساني را همانند دريچه هاي قلبي، استخوان، پوست، پرده آمنيون، و ساير بافت هاي پيوندي جهت استفاده هاي مختلف باليني تهيه مي نمايد. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان شيوع ويروس HTLV در ميان اهداکنندگان بافت هاي پيوندي در بانک فرآورده هاي پيوندي ايران دانشگاه علوم پزشکي تهران از سال 1380 تا 1385 انجام شده است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي گذشته نگر تعداد 1548 اهداکننده بافت که در يک دوره 5 ساله با روش اليزا مورد آزمايش قرار گرفته بودند، ارزيابي شدند. آنتي بادي ويروس 1HTLV و 2 براي تمام اهداکنندگان به همراه ساير آزمايشات تاکيد شده طبق استانداردهاي انجمن بانک هاي نسج آمريکا (AATB) مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: 25 نفر (1.61%) از 1548 اهداکننده بافت که مورد ارزيابي قرار گرفتند داراي نتايج مثبت آنتي بادي HTLV 1,2 بودند که از اين تعداد 17 نفر مرد و 8 نفر زن بودند (نسبت زن به مرد حدود (47%.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان شيوع HTLV در ميان اهداکنندگاني که تحت يک غربالگري اوليه نيز قرار گرفته اند، توصيه مي شود کليه مراکز فعال در زمينه تهيه و توليد فرآورده هاي خوني و بافتي در بررسي هاي خود، توجه ويژه اي نيز به احتمال آلودگي اهداکنندگان به اين ويروس داشته باشند.