مقاله بررسي ميزان مخاطرات سفر با اتوبوس در يك راه اصلي بين شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 43 تا 54 منتشر شده است.
نام: بررسي ميزان مخاطرات سفر با اتوبوس در يك راه اصلي بين شهري
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفر
مقاله ريسک
مقاله ايمني
مقاله وسيله نقليه عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورياري مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: صفارزاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريسک تصادف، معياري از سطح ايمني يک سيستم حمل و نقل بوده و با ميزان مخاطراتي که سيستم در معرض آن قرار مي گيرد، ارزيابي مي شود. ايمني سفر با وسيله نقليه در يک سيستم حمل و نقل جاده اي از يک سو مرتبط با عوامل بيروني (جريان کلي ترافيک، اثر محيط اطراف و …) بوده و از سويي ديگر مرتبط با اجزاي مختص به خود است.  در اين مقاله با تعيين ابعاد مختلف ريسک تصادف و روش هاي تعيين آن، ايمني سفر با اتوبوس در يک محور مشخص و در يک بازه زماني معين بررسي شده و به کمک توابع قابليت اطمينان ايمني يک سيستم، محدوده ريسک سفر برآورد شده است. نتايج نشان مي دهد که ميزان مخاطرات سفر با اتوبوس 93/2 برابر کمتر از سواري بوده و سي و نه برابر کمتر از موتورسيکلت است. و از سوي ديگر وقتي دوره تناوب سفر با اتوبوس افزايش مي يابد، ميزان مخاطرات با آهنگ بيشتري کاهش مي يابد. بيست درصد افزايش دوره تناوب سفر موجب کاهش سي درصد ميزان مخاطرات سفر مي شود.