مقاله بررسي نتايج تست هاي يوروديناميک در زنان داراي پرولاپس ارگان هاي لگني با و بدون بي اختياري ادراري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 643 تا 649 منتشر شده است.
نام: بررسي نتايج تست هاي يوروديناميک در زنان داراي پرولاپس ارگان هاي لگني با و بدون بي اختياري ادراري
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي اختياري ادراري
مقاله يوروديناميک
مقاله پرولاپس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري زينت
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي نيا غزاله
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف زاده عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيرزاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حق الهي فديه
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پيروز الهام
جناب آقای / سرکار خانم: جباري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه وهدف: پرولاپس ارگان هاي لگني و علايم ادراري همراه با آن يک اختلال شايع در ميان زنان مسن است که جهت افزايش اميد به زندگي و بهبود کيفيت زندگي زنان، درمان آن ضروري مي باشد. لذا با توجه به کارگيري تست هاي يوروديناميک در تشخيص پاتوفيزيولوژي اختلالات سيستم ادراري و نوع درمان مناسب و همچنين دسترسي ناکافي به دستگاه موردنظر، اين مطالعه با هدف بررسي و مقايسه نتايج اين تست و شکايات بيمار در بيماران با پرولاپس لگني انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي، طي 18 ماه، 105 بيمار در درمانگاه وليعصر، بيمارستان امام خميني با درجاتي از پرولاپس ارگان هاي لگني وارد مطالعه شدند و بر اساس پرسشنامه UDI-6 بيماران به دو گروه 66 نفري با بي اختياري ادراري (گروه 1) و 39 نفري بدون آن (گروه 2) با داشتن رضايت نامه مورد بررسي تست هاي يوروديناميک قرار گرفتند.
يافته ها: بر اساس پرسشنامه، تکرر و نشت ادرار، بي اختياري اضطراري و استرسي در گروه بيماران با بي اختياري بيشتر بود (p<0.001). پارامترهاي يوروديناميک به جز حجم تمايل به ادرار اوليه و نرمال به طور مشخص در دو گروه تفاوتي نداشت، حساسيت و ويژگي نشت اضطراري ادرار در گروه 1 به ترتيب: 22 و 68.8 و در گروه 2، 30 و %65.5 و نشت استرسي در گروه 1 به ترتيب: 25.4 و 100 و در گروه 2، 57.1 و %71.9 بود.
نتيجه گيري: در مطالعه حاضر با توجه به ويژگي و حساسيت به دست آمده از شکايات بيمار و تست يوروديناميک به نظر مي رسد، در بيماران پرولاپس لگني نيازمند به جراحي، به منظور ارزيابي بي اختياري ادراري مخفي، بهتر است که بررسي يوروديناميک انجام گردد.