مقاله بررسي نقش مديريت اقلام تعهدي در نقد شوندگي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه 101 تا 115 منتشر شده است.
نام: بررسي نقش مديريت اقلام تعهدي در نقد شوندگي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت اقلام تعهدي
مقاله نقدشوندگي سهام
مقاله عدم تقارن اطلاعاتي
مقاله هزينه معاملاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاني حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت روزافزون نقدشوندگي، شناخت در مورد عوامل موثر بر آن مي تواند در بهبود آن ياري بخش باشد. تحقيق حاضر براي گردآوري شواهدي در ارتباط با نقش مديريت اقلام تعهدي در نقد شوندگي سهام شرکت، صورت پذيرفته است. در اين تحقيق، با استفاده از مدل تعديل شده جونز، سطح مديريت اقلام تعهدي شرکت ها تعيين و پس از مشاهده اثر متغيرهاي کنترل، تاثير آن بر پنج متغير نقدشوندگي براي 75 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1383 الي 1387 بررسي شده است. براي آزمون فرضيه ها پژوهش از رگرسيون مقطعي چندگانه استفاده شده است. به طور کلي، نتايج پژوهش بيانگر آن است که مديريت اقلام تعهدي بر نقدشوندگي سهام شرکت ها تاثير منفي و معنادار دارد؛ به طوري که مديريت سود بيشتر، موجب بروز عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه هاي معاملاتي بالاتر مي شود؛ در اين حالت، تمايل معامله گران بدون اطلاع، به مبادله سهام شرکت، به شدت کاهش يافته و نقدشوندگي سهام شرکت پايين مي آيد.