مقاله بررسي نوسانات دمايي با استفاده از مدل سري هاي زماني و توزيع احتمالاتي «مطالعه موردي شهرستان کرمانشاه» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 115 تا 132 منتشر شده است.
نام: بررسي نوسانات دمايي با استفاده از مدل سري هاي زماني و توزيع احتمالاتي «مطالعه موردي شهرستان کرمانشاه»
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دما
مقاله سري هاي زماني
مقاله توزيع احتمالاتي
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي اروج
جناب آقای / سرکار خانم: خنجر سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل موقعيت خاص کرمانشاه و ايران و هم چنين ارتباط دما با ساير پارامترهاي اقليمي و افزايش اين عنصر در دو دهه اخير که عملا بازتاب هاي مختلفي را در پي داشته، به طوري که اکثر مطالعات اخير بيانگر افزايش روند دما در سطح جهان مي باشند و همين امر مشکلات فراواني را سبب شده و نسل جديد را مستلزم برنامه ريزي براي آينده گردانيده است. اين مطالعه با بهره گيري از داده هاي سالانه ايستگاه هواشناسي کرمانشاه در خلال سال هاي آماري 2005-1955 و با استفاده از روش مدل هاي سري زماني (ARIMA) و توزيع احتمالاتي به بررسي تغيير اقليم کرمانشاه با تاکيد بر دما پرداخته و سپس دماي سالانه الگوي چند جمله اي مورد آزمون قرار گرفت و بهترين الگو که همان توزيع نرمال باشد بدست آمد. با استفاده از سري هاي زماني به پيش بيني دماي 10 سال آينده شهر کرمانشاه پرداخته شد که انتظار مي رود طي ده سال آينده دماي کرمانشاه رو به فزوني نهد. ميزان افزايش سالانه دما طي ده سال آتي 0.03 درجه سانتي گراد برآورد شده است.