مقاله بررسي نگرش دانشجويان تربيت بدني دانشگاه هاي تهران، تربيت معلم و شهيد بهشتي درباره خدمات اطلاع رساني كتابخانه هاي آن دانشگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه 123 تا 142 منتشر شده است.
نام: بررسي نگرش دانشجويان تربيت بدني دانشگاه هاي تهران، تربيت معلم و شهيد بهشتي درباره خدمات اطلاع رساني كتابخانه هاي آن دانشگاه ها
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشكده تربيت بدني
مقاله كتابخانه
مقاله خدمات اطلاع رساني
مقاله رضايت مندي
مقاله دانشجويان كارشناسي
مقاله دانشجويان كارشناسي ارشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان دانشكده تربيت بدني دانشگاه هاي تهران، تربيت معلم وشهيد بهشتي از خدمات كتابخانه و مركز اطلاع رساني دانشگاه هاي شان مي باشد كه به صورت نظرخواهي از دانشجويان و با روش پيمايشي انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش 800 نفر از دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد عضو كتابخانه دانشكده هاي تربيت بدني بوده اند كه تعداد 205 پرسشنامه معادل 25 درصد بين آنان توزيع شد. در پژوهش حاضر جنبه هاي مختلف كتابخانه از ديدگاه دانشجويان از جمله مجموعه سازي، خدمات مرجع، تجهيزات و امكانات رفاهي، قوانين و مقررات كتابخانه و خدمات رايانه اي و اطلاع رساني بررسي شد. با توجه به پرسش هاي اساسي، نتايج پژوهش نشان مي دهد كه دانشجويان عضو كتابخانه دانشكده هاي تربيت بدني از تجهيزات و امكانات موجود، قوانين و مقررات كتابخانه و نحوه برخورد كتابداران رضايت دارند، اما از خدمات مرجع، خدمات رايانه اي و اطلاع رساني و خدمات عمومي راضي نيستند.