مقاله بررسي وضعيت بازاررساني محصول توت فرنگي در استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه 207 تا 215 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بازاررساني محصول توت فرنگي در استان کردستان
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان كردستان
مقاله توت فرنگي
مقاله حاشيه بازاريابي
مقاله تابع ضايعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادرزاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي رحيمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محصول توت فرنگي به عنوان يكي از محصولات اصلي باغي استان کردستان از دست كم دو دهه قبل همواره مورد توجه توليد كنندگان محصولات باغي استان و سياست گزاران استان و كشور قرار گرفته است. مقاله كنوني به بررسي مسايل و مشكلات بازاررساني محصول توت فرنگي در دو دهه 70 و 80 مي پردازد و در سه مقطع زماني 75، 78 و 1385 بر اساس روش نمونه گيري سيستماتيك به ترتيب بر 112، 243 و 80 نمونه انتخاب و از طريق تكميل پرسشنامه داده هاي لازم گردآوري شده است. نتايج داده ها نشان مي دهد كه حاشيه خرده فروشي در سال هاي مطالعه (1375، 1378 و 1385) به ترتيب 480، 562، 8 و 1940 ريال (محصول درجه يك) و 2270 ريال (محصول درجه 2)، حاشيه عمده 440، 998.25، 1000 ريال (محصول درجه يك) و 1410 ريال (محصول درجه 2) و حاشيه كلي بازار 920، 1561، 2940 (محصول درجه 1) و 3220 (محصول درجه 2) بوده است. درصد هزينه بازاريابي براي سه دوره مطالعه به ترتيب بالغ بر 53.5، 43.5 و 37.2 (محصول درجه 1) و 50.41 (محصول درجه 2) بوده است. تابع ضايعات برآورد شده نشان مي دهد كه متغيرهاي فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از ميدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر ميزان ضايعات اثر مستقيم و معناداري داشته اند. ميزان ضايعات برآورد شده در سال 1375 بالغ بر 16.89 درصد و براي سال 1378 بالغ بر 19 درصد برآورد شده است. تغيير شيوه بسته بندي بر اساس داده هاي سال 1375 و 1378 نشان مي دهد كه طرح ياد شده داراي توجيه اقتصادي است و بر اساس نتايج به دست آمده از توابع ضايعات محصول توت فرنگي براي سال هاي گفته شده، در صورت اجراي آن به وسيله بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت. افزايش سود بر اساس داده هاي سال هاي ياد شده به ترتيب بالغ بر 2104062 هزار ريال و 7810062 هزار ريال برآورد شده است.