مقاله بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ناحيه 2 شهر اراک و انطباق آن با استانداردهاي ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 103 تا 134 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس ناحيه 2 شهر اراک و انطباق آن با استانداردهاي ملي
این مقاله دارای 32 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هداشت محيط مدارس
مقاله استاندارد ملي
مقاله وضعيت ايمني
مقاله وضعيت بهداشتي
مقاله مدرسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان فر سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي وضعيت بهداشت محيط مدارس و ميزان انطباق آن وضعيت با استانداردهاي ملي مدارس بوده که از جنبه هاي متعدد همانند: وضعيت ايمني، وضعيت کارگاه ها و آزمايشگاه ها، وضعيت بوفه ها و محوطه ها، وضعيت سرويس هاي بهداشتي و … به مقوله بهداشت محيط مدارس پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي – مقطعي است که از طريق مشاهده مستقيم و به صورت تمام شماري، به ثبت مقولات از مدارس پرداخته است. کنکاش در مدارس مورد مطالعه، بر اساس چک ليست هاي طرح شده، منجر به نتايجي گرديده که برخـي از مهمترين آنها عبارتند از:
– 58.33 درصد مدارس مورد مطالعه را مدارس دخترانه، 41.66 درصد را پسرانه، 53.44 درصد را مدارس راهنمايي، 46.55 درصد را مقطع دبيرستان، 12.12 درصد را يک زمانه و 87.87 درصد را مدارس دو زمانه تشکيل مي دهند.
– بر اساس ابعاد و شاخص هاي بهداشت محيط مدارس، متوسط ميزان تطابق مجموعه ابعاد بهداشت محيط مدارس با استانداردهاي ملي مدارس (موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 1382 و آيين نامه بهداشت محيط مدارس، 1384)، 45.04 درصد مي باشد. بطوريکه ترتيب ميانگين تطابق شاخص هاي مورد بررسي با استانداردهاي ملي مدارس، از بالاترين به پايين ترين حد، عبارتند از:
– وضعيت دفع فاضلاب و زباله (100)
– وضعيت محوطه (55.38)
– وضعيت کارگاه و آزمايشگاه (43.95)
– وضعيت سرويس هاي بهداشتي (توالت) و دستشويي و آبخوري (38.43)
– وضعيت ايمني (37.37)
– وضعيت کلاس ها (37.13)
– وضعيت بوفه (3.04)