مقاله بررسي وضعيت تطبيقي ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي، تجاري، مالي و انساني) در كشورهاي عضو اوپك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند 1388 در بررسي هاي بازرگاني از صفحه 65 تا 77 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت تطبيقي ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي، تجاري، مالي و انساني) در كشورهاي عضو اوپك
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله توسعه تجاري
مقاله توسعه مالي
مقاله توسعه انساني
مقاله سطح بندي
مقاله رتبه بندي
مقاله اوپك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از روش آماري موريس، وضعيت سطح بندي و رتبه بندي ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي، تجاري، مالي و انساني) در كشورهاي عضو سازمان صادركننده نفت مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد. يافته هاي اين مقاله نشانگر اين مهم است كه سطح توسعه مالي تمامي كشورهاي عضو اوپك پايين تر از ميانگين جهاني سطح توسعه مالي و در اكثر كشورهاي اين سازمان نيز كمتر از سطح توسعه اقتصادي و تجاري آن ها مي باشد. اين در حالي است كه وضعيت شاخص توسعه اقتصادي در حدود نيمي از كشورهاي مورد بررسي و همچنين وضعيت شاخص توسعه تجاري در تمامي كشورهاي مورد بررسي بهتر از ميانگين جهاني است. در واقع مطابق با نتايج اين مقاله اين مهم استنباط مي شود كه درآمدهاي ناشي از صادرات نفت در اين كشورها از يك طرف موجب افزايش سطح توسعه تجاري و تا حدوي توسعه اقتصادي آن ها در مقايسه با ميانگين جهاني شده و از طرف ديگر موجب عدم نياز آن ها به رشد و توسعه مالي گشته و در نتيجه ضرورت برطرف كردن سريع خلا مربوط به بعد مالي توسعه توصيه مي گردد.