مقاله بررسي وضعيت حقوقي شرکت هاي تجارتي ثبت شده در شهرستان سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند 1388 در بررسي هاي بازرگاني از صفحه 86 تا 112 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت حقوقي شرکت هاي تجارتي ثبت شده در شهرستان سنندج
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شركت هاي تجارتي
مقاله تعاوني
مقاله سهامي خاص
مقاله با مسووليت محدود
مقاله سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردي صاحب مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق كه كاربردي و توصيفي است تمامي شركت هاي تجارتي ثبت شده شهرستان سنندج كه سال هاي 1314 تا 1385 را شامل مي شود همراه با مشخصات آن ها از حيث نوع، موضوع، سرمايه و تغييرات كه از دفاتر ثبت مربوط در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان سنندج استخراج، وارد رايانه سپس پردازش آماري و تحليل شده اند. اين تحقيق در صدد مشخص كردن آسيب ها و كاستي هاي قانون در زمينه شركت هاي تجارتي در انطباق با وضعيت موجود جامعه است. اين كاستي ها به نوبه خود بعضا منجر به انحراف شركت هاي موجود از قوانين مربوط گرديده است. تحليل هاي انجام شده در اين تحقيق بر مبناي سوالات و فرضيات قبلي و استخراج اطلاعات به شرح جداول، تاييد كننده برخي كاستي ها و اشكالات است. اين تحقيق و اطلاعات مضبوط شامل ويژگي هاي 5392 شركت ثبت شده، الگويي براي تحقيق جامع در سطح ملي فراهم نموده است.