مقاله بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه 233 تا 264 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي استان فارس
این مقاله دارای 32 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان فارس
مقاله وضعيت اقتصادي
مقاله فقر
مقاله خط فقر
مقاله مناطق شهري و روستايي
مقاله شاخص فقر فاستر
مقاله گرير و توربک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرايي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: شهسوار محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان فارس با دارا بودن حدود 6.5 درصد از کل جمعيت کشور و وسعت جغرافيايي قابل توجه و امکانات و قابليتهاي مناسب اقتصادي- اجتماعي همواره با کاستيها و محروميتهايي روبرو بوده است. بنابراين آگاهي از وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي استان مي تواند زمينه ساز مناسبي به منظور سياستگذاريهاي کوتاه مدت و بلند مدت در امر توسعه استان باشد. با در نظر گرفتند اين موضوع در مطالعه حاضر، وضعيت فقر در مناطق شهري و روستايي استان فارس طي سالهاي 1374-86 بررسي شده است. بدين منظور پس از ارايه تعاريف فقر و انواع آن و مروري بر مطالعات صورت گرفته، خط فقر مطلق بر مبناي 50 درصد ميانه مخارج خانوارها تعيين شده و سپس شاخصهاي فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدي، شدت فقر، شاخص سن و کاکواني معرفي و براي مناطق شهري و روستايي استان محاسبه شده است. نتايج محاسبه اين شاخصها نشان مي دهد که ميزان خط فقر مطلق سالانه خانوارها در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي بوده و روند شاخصهاي فقر در مناطق شهري و روستايي نشان دهنده روند نزولي فقر در اين مناطق طي دوره مورد بررسي است.