مقاله بررسي ويژگي هاي اپيدميولوژيک، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مننژيت بروسلايي بستري در بخش بيماري هاي عفوني بيمارستان سيناي کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه 73 تا 81 منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي اپيدميولوژيک، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مننژيت بروسلايي بستري در بخش بيماري هاي عفوني بيمارستان سيناي کرمانشاه
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مننژيت بروسلايي
مقاله نروبروسلوز
مقاله رايت
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جانبخش عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري فيض اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در کشورهايي که بروسلوز از شيوع زيادي برخوردار است هرچند بدخيم ترين مننژيت مونونوکلئري را نوع سلي و فراوان ترين آن ها را انواع ويروسي تشکيل مي دهند ولي درمان پذيرترين آن ها شامل مننژيت هاي بروسلايي مي باشد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي روي 39 بيمار بستري در بيمارستان سيناي کرمانشاه در طي سال هاي 84-1367 انجام شد. تشخيص مننژيت بروسلايي با آزمون رايت يا کومبس رايت مثبت در نمونه هاي سرمي و مايع نخاعي محرز بود و اطلاعات بيماران وارد چک ليست هاي مربوطه گرديد.
يافته ها: ميانگين سني افراد 9/26 سال، 64 درصد آنان مونث و 34 درصد مذکر بودند. شکايات بيماران به ترتيب فراواني، شامل سردرد (95%)، استفراغ (77%)، ضعف (39%)، ميالژي (15%)، سرفه (15%)، اختلالات حرکتي (15%) و آرترآلژي (13%) بوده است. يافته هاي باليني عمده، شامل سختي گردن (74%)، اسپلنومگالي (49%)، کرنيگ (41%)، برودزينسکي (39%) بود. تست رايت با عيار 1:160 تا 1:1280 در سرم کليه بيماران، تست رايت يا کمبس رايت مايع نخاع در نيمي از آنان و کشت خون، مغز استخوان يا CSF در 6 نفر از 10 نفر (60%)، مثبت بوده است. نتيجه گيري: ويژگي هاي اپيدميولوژيک و از جمله توزيع سني، جنسي و فصلي آن تقريبا شبيه به بروسلوز سيستميک بوده ولي در مطالعه حاضر، توزيع جنسي بيماران، با اغلب مطالعات ديگر متفاوت بود و توزيع فصلي بيماري نيز از توزيع فصلي بروسلوز سيستميک، تبعيت نمي کرد. پاسخ قاطع، بدون عارضه و بدون عود بعدي با کوتريموکسازول+ريفامپين و بعضا با افزودن داروي سومي نظير استرپتومايسين، به مدت 60-45 روز در اين مطالعه بيش از اغلب مطالعات ديگر جلب توجه مي کند و به عنوان رژيم درماني انتخابي، توصيه مي گردد.