مقاله بررسي و تحليل تغييرات در سلسله مراتب شهري استان آذربايجان غربي در يک دوره 50 ساله (85-1335) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 133 تا 159 منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل تغييرات در سلسله مراتب شهري استان آذربايجان غربي در يک دوره 50 ساله (85-1335)
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر
مقاله سلسله مراتب شهري
مقاله شبکه شهري
مقاله مدل
مقاله استان آذربايجان غربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرموسوي ميرستار
جناب آقای / سرکار خانم: طالب زاده ميرحيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با روش توصيفي – تحليلي، سلسله مراتب و تحولات شبکه شهري استان آذربايجان غربي بررسي شده است. پژوهش حاضر سعي دارد به بررسي الگوي پراکنش سکونتگاه هاي شهري، نظام يابي استقرار شهرها و نحوه توزيع و استقرار جمعيت در آنها بپردازد. در اين راستا شهرهاي استان بر اساس نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکن در طي سال هاي 1335 تا 1385 و با استفاده از مدل هاي «تحليل نزديک ترين همسايگي»، «مرتبه – اندازه» و «ضريب آنتروپي» مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند. نتايج تحقيق حاکي از آن است که الگوي پراکنش سکونتگاه هاي شهري استان تصادفي و متمايل به منظم بوده است. به علت وجود نخست شهر اروميه، سلسله مراتب شهري استان از قانون مرتبه – اندازه تبعيت نکرده و ناهمخواني و عدم تعادل در سلسله مراتب شهري استان مشخص بوده است. همچنين عدم تعادل در توزيع و استقرار جمعيت و حرکت به سوي نامتعادلي شديد استقرار جمعيت در نقاط شهري استان در طي سال هاي اخير وجود داشته است. جهت رسيدن به سلسله مراتب شهري و فضايي بهينه، رعايت عدالت در توزيع امکانات و خدمات و همچنين ايجاد  فرصت هاي يکسان براي شهرهاي استان ضرورت دارد.