مقاله بررسي و مقايسه مدل هاي اثرات رسانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 121 تا 152 منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه مدل هاي اثرات رسانه ها
این مقاله دارای 32 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات انباشتي
مقاله اثرات رسانه ها
مقاله اثرات شرطي
مقاله اثرات شناختي
مقاله اثرات مستقيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدي پور اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به چهار مدل از اثرات رسانه ها، يعني اثرات مستقيم، شرطي، انباشتي و شناختي و متغيرهاي مهم در هر مدل پرداخته شده است. اين مدل ها، چهار فرايند مختلف از اثرات رسانه ها را که از پژوهش هاي مختلف به دست آمده اند، نشان مي دهند. تفاوت مدل ها در اين است که هر يک، بر جنبه خاصي از محتواي رسانه ها يا مخاطبان به عنوان دريافت کنندگان اثرات رسانه ها، تاکيد دارند. اين چهار مدل براي متمرکز کردن تبيين ها طراحي شده اند. از آنجا که هر مدل، تنها بر بخشي از دلايل تاثير رسانه ها تاکيد دارد هيچ کدام از آنها به تنهايي نمي تواند تبيين کاملي از اثرات رسانه ها ارايه دهد. با اين حال، اهميت و ارزشمندي اين مدل ها به اين دليل است که مي توان به کمک آنها، فرايندهاي اثرات رسانه ها را به طور مستقيم مطالعه کرد. در پايان پيشنهادهايي براي مديران، برنامه ريزان و برنامه سازان رسانه ها، بويژه رسانه راديو و تلويزيون ارايه شده است.