مقاله بررسي و نقد چهار رويکرد در الاهيات سلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه 37 تا 57 منتشر شده است.
نام: بررسي و نقد چهار رويکرد در الاهيات سلبي
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الاهيات سلبي
مقاله صفات خداوند
مقاله معناشناسي صفات
مقاله فهم عقلاني صفات
مقاله نفي تشبيه
مقاله عينيت صفات با ذات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملايري موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه الاهيات سلبي به عنوان يکي از نظريه هاي مهم درباره معناشناسي اسما و صفات الاهي از ديرباز بين انديشمندان مسلمان مطرح بوده است. گروهي آن را به طور مطلق قبول کرده اند و جمعي به کلي منکر آن هستند. اين مقاله، دو پرسش در خصوص اين نظريه را بررسي مي کند.
اولا، علت رويکرد انديشمندان به اين نظريه چه بوده است و با آن چه مشکلي را حل کرده اند؟
ثانيا، رويکرد صحيح در قبال اين نظريه چيست؟
الاهيات سلبي به چهار نظريه فرعي منشعب مي گردد که اگر چه در اصل نظريه با هم مشترکند، در اهداف، انگيزه ها، نتايج و پيامدها اختلاف دارند؛ گروهي به سبب دشواري تعقل ايجابي صفات خداوند، گروهي ديگر به دليل انکار صفات ذاتي حق تعالي و سومين گروه به قصد تعبير منطقي صحيح از عينيت صفات با ذات به الاهيات سلبي روي آورده اند. ديدگاه چهارم هم رويکرد روايات است که به قصد نفي تشبيه، به الاهيات سلبي پرداخته اند. در اين پژوهش، سه نظريه نخست نقد شده اند و نظريه چهارم به عنوان مفهومي معقول، نه واجب و ضروري الاجرا، تاييد شده است.