مقاله بررسي يخچال طبيعي خرسان زردکوه بختياري به وسيله تصاوير ماهواره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم زمين از صفحه 167 تا 172 منتشر شده است.
نام: بررسي يخچال طبيعي خرسان زردکوه بختياري به وسيله تصاوير ماهواره اي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهاي يخچال
مقاله تصاوير ماهواره اي
مقاله منحني طيفي
مقاله تفسير چشمي
مقاله يخچال طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ولدان زوج محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اين که يخچال ها و برف چال هاي کشور از منابع طبيعي اصلي و مهم آب شيرين ايران هستند، بنابراين شناسايي، مطالعه و حفاظت از اين منابع ضروري به نظر مي رسد. منظور از شناسايي و مطالعه يخچال هاي طبيعي، برآورد پارامترهاي مختلف يخچالي نظير بيشترين وکمترين ارتفاع، مساحت و محيط، موقعيت خط برف و… است. با توجه به مشکلات مطالعه اين مناطق از طريق پژوهش ميداني و اندازه گيري مستقيم از نظر هزينه وسختي کار، کمک و بهره گيري از فناوري سنجش از دور بسيار مفيد است. در اين تحقيق، به منظور بررسي و مطالعه يخچال طبيعي خرسان در زردکوه بختياري و شناسايي و برآورد پارامترهاي مهم يخچال طبيعي از تصاوير ماهواره اي Aster وIRS ، عکس هاي هوايي و مدل ارتفاعي رقومي منطقه با دقت بالا براي محاسبه پارامترهاي مختلف يخچال طبيعي استفاده شد. با به کارگيري الگوريتم هاي مختلف طبقه بندي نظارت نشده بر روي تصاوير Aster، قسمت هاي مختلف يخچال طبقه بندي و مرز بندي شد همچنين براي شناسايي قسمت هاي مختلف يخچال، شامل يخ لخت، برف يخزده سال هاي قبل و برف تازه يخزده از فضاي عارضه و منحني طيفي يخ و برف و براي شناسايي حفره هاي مكش بر روي سطح يخچال از عكس هاي هوايي منطقه استفاده شد. در نهايت با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي و تصوير تلفيقي و استفاده از اطلاعات به دست آمده از روش هاي طبقه بندي و تفسير چشمي، مرز يخچال و پيشاني و حد بالاي آن استخراج شد و نقشه قديمي يخچال هاي منطقه به روز گرديد.