مقاله بررسي پارامترهاي سيستم تبادلي يوني بستر متحرك چند محفظه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه 6 تا 13 منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي سيستم تبادلي يوني بستر متحرك چند محفظه اي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستر ثابت
مقاله بستر متحرك
مقاله تبادل يوني
مقاله بازيابي اورانيم
مقاله چند محفظه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي نژاد داوود
جناب آقای / سرکار خانم: كيارشي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني دلاور مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور كلي عمليات استخراج، تصفيه و تغليظ اورانيم براي تهيه كيك زرد، به اين ترتيب است كه پس از خردايش و غربال كردن كانسنگ اورانيم، عمليات فروشويي بر روي آن انجام مي شود كه در نتيجه اورانيم وارد محلول فروشويي مي گردد. استفاده از روش تبادل يوني براي استخراج اورانيم از محلول هاي فروشويي اسيدي، به عنوان روشي مناسب براي بازيابي تقريبا كامل اورانيم شناخته شده است. به عنوان يك قاعده كلي، فرآوري محلول فروشويي با مقدار اورانيم كم تر از (500ppm)0/5 g/lit-1 از طريق تبادل يوني ترجيح داده مي شود. فرايند تبادل يوني اصولا به دو طريق- بستر ثابت و بستر متحرك- انجام مي شود. بستر متحرك نسبت به بستر ثابت مزاياي زيادي دارد كه مهم ترين آن ها اين است كه در شرايط يكسان، به خاطر افزايش انتقال جرم، داراي راندمان بيش تري مي باشد. در اين كار تحقيقاتي از سيستم بستر متحرك چند محفظه اي با جريان مخالف استفاده شده است كه به MCIX معروف است. در اين كار پژوهشي، هم چنين تاثير پارامترهاي مختلف بر راندمان سيستم MCIX مورد بررسي قرار گرفته است. پس از انجام آزمايش هاي مختلف در سيستم ناپيوسته، مقدار بهينه pH محلول خوراك، 5/1 و زمان تماس بين رزين و محلول خوراك 3 ساعت به دست آمد. در سيستم پيوسته نيز مقدار بهينه دبي،  22lit/hrو زمان ماند بهينه براي ارتفاع 180 سانتي متر ستون، حدود 7 دقيقه تعيين گرديد. در صورت وجود محدوديت براي ارتفاع از سيستم برگشتي براي بالا بردن راندمان استفاده مي شود.