مقاله بررسي پايداري مگنتوهيدروديناميك در توكامك دماوند با نسبت منظر بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه 14 تا 26 منتشر شده است.
نام: بررسي پايداري مگنتوهيدروديناميك در توكامك دماوند با نسبت منظر بزرگ
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توكامك دماوند
مقاله مگنتوهيدروديناميك
مقاله پايداري پلاسما
مقاله پروفيل هاي شعاعي پلاسما
مقاله محصورسازي پلاسما
مقاله ناپايداري
مقاله تابع گرين
مقاله نظريه اختلال
مقاله شار مغناطيسي
مقاله نسبت منظر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني سينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعادل مگنتوهيدروديناميك آرماني توكامك ممكن است تحت تاثير عوامل ناپايدارساز متعددي قرار گيرد. ناپايداري ها باعث واپيچش سطوح مغناطيسي و مرزهاي آن مي شود و نيروي محرك آن ها، اصولا از گراديان شعاعي چگالي جريان چنبره اي سرچشمه مي گيرد. در عددهاي مدي خاص، شاهد مدهاي كينك داخلي خواهيم بود و بررسي آن ها بر طبق اصل انرژي، كه در آن تغيير انرژي پتانسيل در اثر آشفتگي پلاسما محاسبه مي شود، امكان پذير خواهد بود. در اين پژوهش، براي مطالعه پايداري پلاسماي توكامك دماوند، كه داراي نسبت منظر بزرگ است، تحليل جديدي از تعادل مگنتوهيدروديناميك و پايداري ارايه مي دهيم. بدين منظور، ضمن ادغام روش هاي پريشيدگي و توابع گرين اقدام به يافتن آرايش تعادلي مي كنيم. در اين مرحله، پروفيل هاي پلاسما برحسب توابع بسل به طور صريح محاسبه مي شوند و رابطه ساده اي براي جريان كل چنبره اي پلاسما به دست مي آيد. سپس ساير پروفيل هاي پلاسما از جمله شار مغناطيسي قطبي، ضريب ايمني و چگالي جريان چنبره اي محاسبه و ترسيم مي شود. در مرحله بعد به محاسبات پايداري مي پردازيم و مدهاي پايدار و ناپايدار در پلاسماي دماوند را مشخص مي كنيم.