مقاله بررسي پتانسيل بازيافت و مديريت پسماند هاي شهر اردکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در طلوع بهداشت از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل بازيافت و مديريت پسماند هاي شهر اردکان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازيافت
مقاله مديريت
مقاله پسماند هاي شهري
مقاله اردکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمودآبادي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: چابك مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمودآبادي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: بازيافت به تکنيک ها و روشهايي گفته مي شود که بر اساس آن موادي از زباله که قابليت استفاده مجدد را دارا مي باشند، تفکيک و به چرخه صنعت و طبيعت برگردانده مي شوند. در اين تحقيق، در راستاي دستيابي به يک برنامه مديريتي، پتانسيل بازيافت پسماندهاي توليدي شهر اردکان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
روش بررسي : جهت شناخت مواد متشکله پسماند بر اساس آخرين دستورالعمل هاي جهاني،نمونه برداري از مناطق مختلف شهر اردکان (ده منطقه) به مدت ده روز در نيمه هر فصل و براي دوازده ماه از تاريخ ۱/۵/۱۳۸۷ لغابت ۳۰/۴/۱۳۸۸بطور جداگانه انجام گرديد.
يافته ها: يافته هاي تحقيق دلالت بر اين مهم دارد که از ۳۵٫۳ تن در روز پسماند توليدي در شهر اردکان، %۵۸٫۵۳ پسماند ها را مواد آلي %۸٫۹ را کاغذ، روزنامه و مقوا، ۳٫۸ درصد شيشه، ۶٫۳ درصد فلزات و ۱۰٫۱ درصد پسماندها را پلاستيک و PET تشکيل مي دهد. در مجموع حدود ۸۷٫۶۳ درصد پسماندهاي شهر اردکان قابل استفاده مجدد (کمپوست و بازيافت) مي باشد و با توجه به اينکه ۲۹ درصد از آن را پسماند خشک تشکيل مي دهد، روزانه حدود ۱۰ تن پسماند خشک قابل بازيافت مي باشد. در مجموع سالانه حدود ۱۲۵۳۵٫۵ تن پسماند توليد مي گردد که از اين مقدار حدود ۳۶۵۶ تن را پسماند خشک تشکيل مي دهند.
نتيجه گيري: بر اساس داده هاي برآورد شده قيمت كل اجزاي بازيافتي در روز ۱۸۲۹۲۴۰۰ ريال مي باشد كه رقم قابل توجهي بوده و مي تواند جوابگوي بخشي از هزينه هاي مربوط به جمع آوري، حمل و نقل و دفع نهايي پسماند شهر باشد. با اجراي برنامه بازيافت در مبدا توليد علاوه بر اينكه در مواد اوليه صرفه جويي مي گردد، شغل هاي جديدي نيز به وجود خواهد آمد، همچنين از آلودگي محيط زيست كاسته شده و از انتقال بيماريهاي ناشي از پسماند در جامعه به ميزان قابل توجهي پيشگيري مي گردد.