مقاله بررسي کارآيي كشورهاي اسلامي در بخش بهداشت و آموزش با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه 65 تا 87 منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي كشورهاي اسلامي در بخش بهداشت و آموزش با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي آموزشي
مقاله هزينه هاي بهداشتي
مقاله کارآيي
مقاله تحليل پوششي داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ كرماني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: باسخا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طهماسبي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در كشورهاي در حال توسعه، مخارج دولت به طور ميانگين، 15 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد؛ به همين دليل نيز، بحث کارآيي دولت از اهميت فراواني برخوردار بوده و كمترين تغيير در آن، تاثيرات قابل توجهي بر توليد و متغيرهاي اقتصادي خواهد داشت.
مطالعه حاضر در پي بررسي کارآيي سيستم آموزش و بهداشت دولتي در برخي از كشورهاي اسلامي (به همراه ايران) با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) مي باشد.
نتايج حاصل از به كارگيري داده هاي 24 كشور اسلامي و طبقه بندي كشورها بر اساس ميزان مخارج صورت گرفته، در دوره زماني سالهاي 2000 تا 2005 نشان مي دهد كه در بخش بهداشت، بالا بودن مرگ و مير كودكان زير 5 سال، سوء تغذيه و پايين بودن نرخ واكسيناسيون در برابر بيماري هاي واگير، از جمله علل مختلف پايين بودن کارآيي بخش بهداشت در ا ين کشورها مي باشد. در بخش آموزش نيز کارآيي، غالبا تحت تاثير نرخ هاي ثبت نام در مقاطع مختلف تحصيلي – ازجمله مقطع متوسطه – بوده است.
بررسي وضعيت کارآيي كشورهاي مختلف در دو سال 2000 و 2005، نشان مي دهد كه کارآيي بيشتر كشورها در تخصيص هزينه هاي بهداشتي كاهش و در هزينه هاي آموزشي افزايش يافته است.