مقاله بررسي کاربرد نشريات ادواري در برون دادهاي علمي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي علوم انساني دانشگاه شيراز طي سالهاي 1998 تا 2007 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه 39 تا 59 منتشر شده است.
نام: بررسي کاربرد نشريات ادواري در برون دادهاي علمي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي علوم انساني دانشگاه شيراز طي سالهاي 1998 تا 2007
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون دادهاي علمي
مقاله علوم انساني
مقاله علم سنجي
مقاله دانشگاه شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيم نيا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش تعيين و بررسي سهم نشريات ادواري در برون دادهاي علمي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي علوم انساني (دانشکده ادبيات و علوم انساني، علوم تربيتي، علوم اجتماعي، مديريت و اقتصاد) دانشگاه شيراز نمايه شده در Web of Science طي سالهاي 1998 تا 2007 است. جامعه آماري اين پژوهش را تعداد 1067 استناد از مجموع 51 عنوان مقاله نمايه شده در نمايه هاي استنادي A&HCI و SSCI تشکيل مي دهند. اين پژوهش به روش تحليل استنادي انجام شده است. در اين پژوهش سهم نشريات ادواري نسبت به ساير منابع اطلاعاتي، زبان نشريات مورد استناد، ميزان استناد به مجله هاي رتبه بندي شده در گزارش هاي استنادي مجله ها (JCR)، تعيين مجله هاي هسته بر اساس قانون برادفورد و مطابقت فهرست پراستنادترين مجله ها با فهرست موجودي دانشگاه شيراز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که نشريات ادواري، نقش مهمي در توليد اطلاعات علمي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي علوم انساني اين دانشگاه دارند به طوري که ميزان استناد به اين نوع منابع 68 درصد است.