مقاله بررسي کاربري اراضي شهر نورآباد ممسني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه 25 تا 50 منتشر شده است.
نام: بررسي کاربري اراضي شهر نورآباد ممسني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربري اراضي
مقاله نورآباد ممسني
مقاله بهينه گزيني
مقاله ديدگاههاي نظري
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي بيمرغ يونس
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل کاربري اراضي شهري؛ چگونگي استفاده، توزيع، حفاظت، ساماندهي مکاني – فضايي فعاليت ها و عملکردهاي شهري را بر اساس خواست و نيازهاي جامعه شهري، بررسي مي کند. امروز با توجه به رشد نابسامان کالبدي شهرها و بي تعادل در کاربري هاي موجود و از طرفي براي ارتقاي کيفي شهر نشيني و تعادل بخشي و ساماندهي و بهينه گزيني کاربري ها، اراضي شهر ها، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در اين تحقيق، علاوه بر بررسي ديدگاه هاي نظري و روند عملي چگونگي تحليل کاربري اراضي شهري در ايران و جهان، براي نمونه به تحليل کاربري اراضي شهر نورآباد ممسني، به روش تحليلي و پيمايشي پرداخته شده است. شهر نورآباد، نمونه اي از اين شهر هايي است که براساس گسترش بي رويه و استفاده از زمين هاي مرغوب کشاورزي و همچنين پراکنش غير اصولي خدمات، دچار کمبود امکانات و خدمات در سطح شهر است. اين پژوهش جهت ساماندهي و تعادل بخشي و بالا بردن وضعيت کيفي زندگي شهري انجام گرفته است.
در اين تحقيق، با روش توصيفي، تحليلي و پيمايشي، مسايل و کمبودهاي کاربري ها به طور جداگانه به صورت کمي و کيفي، با لحاظ کردن شرايط اجتماعي، اقتصادي و کالبدي شهر بررسي شده و با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به تجزيه و تحليل کاربري ها پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان دهنده اين مطلب است که با توجه به وضع نامطلوب کاربري ها، به ارايه راهکارها و پيشنهادهايي همانند توجه دولت به مناطق روستايي، براي مهاجرت کمتر به شهر، مشخص کردن محدوده توسعه شهر، به دليل کاهش تخريب زمين هاي مرغوب کشاورزي، اصلاح بافت هاي روستايي که جزو محدوده خدماتي شهر شده اند، جهت حمل و نقل آسان، انتقال تجهيزاتي مثل، قبرستان و کشتارگاه از درون شهر به بيرون از شهر و انتقال کاربري هاي ناسازگار به خارج از شهر پرداخته، که ثمره آن تعادل بخشي به توزيع خدمات شهري و جلوگيري از گسترش بي رويه شهر خواهد بود.