مقاله بررسي گزارش و نقد ارسطو از نظريه اشتراکي افلاطون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه 131 تا 148 منتشر شده است.
نام: بررسي گزارش و نقد ارسطو از نظريه اشتراکي افلاطون
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام اشتراکي ( کمونيسم)
مقاله خانواده
مقاله مالکيت
مقاله جامعه آرماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعيلي نجف آبادي حکيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله پس از بيان مطالبي مقدماتي درباره «نظام اشتراکي» و رابطه ميان ارسطو و افلاطون(دربند)، ابتدا گزارش ارسطو درباب اشتراک خانواده و دارايي در نظرافلاطون (بند2) و نقد او از اين نظريه را (در بندهاي3و4) به اختصار نقل مي کنيم. سپس اين نظريه افلاطون را بدانگونه که در محاوره جمهوري او مطرح شده است (در بند5) باز مي گوييم. و سرانجام (دربند6) بر پايه آنچه لب پيام افلاطون است به داوري درباره گزارش و نقد ارسطو از او مي پردازيم. دراين قسمت درعين حال که صحت سخنان ارسطو را درساحتي خاص مي پذيريم، سعي مي کنيم افلاطون را نيز از اتهام هاي ارسطو تبرئه کنيم.