سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
الهه رستگاری – کارشناس فنی- شرکت آب و فاضلاب استان فارس

چکیده:
با افزایش جمعیت کره زمین و در نتیجه افزایش مصرف منابع آب آشامیدنی در عصر کنونی، فشار بر رویاین منابع به شدت افزایش یافته است. با توجه به این که 97 درصد از منابع آبی کره زمین را آب های شورموجود در دریاها، تشکیل میدهند و بخش کمی از 3 درصد منابع آبی باقی مانده، به صورت منابع آب هایسطحی و زیرزمینی قابل دسترس میباشند. نمک زدایی از آب دریا و آب های شور و لب شور، در حقیقتتلاشی برای یافتن منابع جدید طبیعی آبی است تا بتواند پاسخ گوی نیازهای آتی جوامع باشد.