سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد مونسان – پژوهشکده زیر سطحی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی زراوندی – پژوهشکده زیر سطحی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله به بیان ملاحظات خاص جانمایی (آرشیتکتوری) در زیر دریایی های میدجت می پردازد. مقدمه این مقاله ابتدا به جامایی عمومی در زیر دریای های بزرگ نظامی می پردازداصول مشترک در جانمایی زیر دریایی های نظامی را بیان می دارد. در بخش دیگر این مقاله به بیان خصوصیات ویزه در جانمایی زیر دریایی های میدجت پرداخته می شود. زیر دریایی میدجت به زیر دریای کمتر از 300 تن گفته می شود که تنها دارای یک عرشه میانی بوده و تک عرشه بودن، ملاحظات خاصی را در جانمایی اقتضا می کند. محدودیت فضای داخل بدنه در این زیر دریایی ها مستلزم دقت بسیار در حداکثر استفاده از فضای موجود می باشد. این محدودیتها و الزامات به طورجداگانه برای بخشهای مختلف زیر دریایی شامل موتورخانه، اتاق فرمان، اتاق اژدر ، مجموعه بهداشتی و باطریخانه به طور فشرده بیان شده است.