سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین محمودی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی گاز، دانشگاه شیراز
جلال فروزش –
علیرضا شریعتی – استادیار بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز
سیدشهاب الدین آیت اللهی – استاد بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز

چکیده:

برداشت از مخازن نفت سنگین به علت گرانروی بالای نفت بسیار کم بوده و بنابراین استفاده ازروشهای تزریق امتزاجی در بهبود راندمان برداشت توصیه میگردد. یکی از روشهای تزریق امتزاجی، VAPEX یا تزریق بخار حلالهای هیدرو کربنی است، که جایگزین مناسبی برای روشهای حرارتی مانند SAGD در مخازنی که اتلاف حرارت زیاد است، میباشد. گرانروی نفت سنگین و قیر بوسیله حل شدن بخار حلال های هیدروکربنی در آن کاهش مییابد که این پدیده، اساس فرایند VAPEX می باشد. یکی از معایب فرایندVAPEX که بوسله اکثر محققان پیشین گزارش شده است، نرخ تولید پایین آن میباشد. گرمایش ناحیه اطراف چاه تزریق میتواند موجب گرمایش حلال تزریقی شده و در نتیجه ضریب نفوذ آن بالاتر میرود. این عامل سبب افزایش نرخ تولید نفت میشود در این تحقیق اثرحرارت بر روی افزایش بازده و نرخ تولید این فرایند بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایشها در یک مدل استوانهای با دو نوع نفت سنگین مختلف cP 2173 و cP1500 انجام شدهاند نتایج آزمایشگاهی نشان می- دهد که افزودن حرارت تاثیر بسزایی در افزایش بازده و نرخ تولید فرایند VAPEX دارد.