سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امین دبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
کبرا پور عبدالله قهفرخی –
امید معینی جزنی –
حجت الله انگنائی –

چکیده:
فرایند سیلابزنی با آب بهدلیل نسبت تحرک نامطلوب مقادیرنفت بسیاربالایی را درون مخازن باقی میگذارند سیلاب زنی با موادفعال سطحی یکی ازروشهای شناخته شده ازدیادبرداشت به منظور کاهش کشش سطحی میان سیالات می باشد که با کاهش نیروهای مویینه باعث کاهش به دام افتادگی نفت و درنتیجه افزایش برداشت میگردد از این رو دراین مطالعه ازسورفکتانت آنیونی دی سدیم لوریل اتر سولفوسوکسیانات که مصارف عمده شرکت های شویندگی میب اشد استفاده شد درازمایش اول این تحقیق با استفاده ازسیلاب زنی آبی میزان برداشت نفت مطالعه و بررسی شد و به عنوان یک مبنا برای سنجش تزریق سورفکتانت قرارگرفت درازمایش دوم تست تزریق سورفکتانت با غلظت های ppm0111 0111،0011 انجام شد درنهایت نتایج بدست آمده روش سیلاب زنی آبی و سیلابزنی سورفکتانت مقایسه شد که سورفکتانت با غلظت 1500ppm بیشترین میزان برداشت نفت را دارا بود.