سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهدی اکبری مقدم آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا – استادیار دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدرضا افتخار – استادیار دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:
ترمیم و تقویت ستون های بتنی آسیب دیده به عنوان اعضای اصلی همواره مورد توجه محققین سازه بوده است. در راستای مقاوم سازی این اعضا مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ ولی در رابطه با اعضایی که بر اثر اضافه بار محوری اولیه دچار آسیب شده باشند مطالعات محدودی صورت گرفته است. امروزه ورق های تقویتی CFRP و GFRP به دلیل ویژگی های منحصر به فردشان همچون ضخامت و وزن کم ، مقاومت کششی بالا و استحکام در برابر خوردگی در پروژه هار ترمیم و تقویت بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است. محصور کردن یتون های بتنی توسط ورق های CFRP و GFRP علاوه بر افزایش ظرفیت باربری و کرنش گسیختگی، ستون باعث بهبود شکل پذیری و قابلیت جذب انرژی بیشتر آن اعضا می گردد. در این تحقیق تعداد 24 نمونه ی آزمایشگاهی کوچک استوانه ای د رقالب 8 گروه طبقه بندی شده اندو نمونه های تقویت شده در 4 گروه توسط ورق های CFRP و نمونه های 4 گروه دیگر توسط ورق های GFRP تقویت شده اند. بر این اساس برای پیشبرد اهداف تحقیق 4 گروه از نمونه ها نخست تحت اعمال درصدی از بار محوری نهایی قرار گرفته اند سپس تقویت شده اند و 2 گروه بدن اعال بار محوری نهایی اولیه تقویت شده اند. در پایان گروه های مذکور به همراه 2 گروه بدون تقویت تا حصول مقاومت و زوال نهایی تحت اعمال بار قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که گروه هایی که قبل از مقاوم سازی درصدی از بار نهایی محوری بر آنها اعمال شده؛ شکل پذیری بیشتری نسبت به نمونه های بدون اعمال بار اولیه و مقاوم سازی شده از خود نشان میدهند.