سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
کریم حمید – کارشناس ارشد مطالعات مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
سجاد ربانی فرد – مهندس مطالعات مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:
فرآیندهای ازدیاد برداشت پیشرفته مانند تزریق گاز دی اکسید کربن می تواند باعث تشکیل رسوبات آسفالتین و ایجاد مشکلات عملیاتی از جمله تخریب سازند و مسدود شدن لوله ها شود. طی این تحقیق یک مطالعه آزمایشگاهی در مورد تشکیل رسوب آسفالتین در اثر تزریق گاز دی اکسید کربن دریکی از مخازن نفتی ایران، انجام گرفته شده است. در ابتد آزمایشات دما بالا فشار بالا به منظور آنالیز رفتار رسوب آسفالتین بر اثر تزریق گاز دی اکسید کربن در شرایط مخزن انجام شد. در مرحله ی بعد، اسید سالیسیلیک و نونیل فنول به عنوان بازدارانده رسوب آسفالتین به نفت تزریق شد تا اثر آنها در جلوگیری از تشکیل رسوب آسفالتین طی پروسه تزریق گاز دی اکسید کربن بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان داد که آسفالتین در نسبت مولی %26 دی اکسید کربن به مخلوط نفت و گاز، شروع به رسوب کردن می نماید. با افزایش غلظت گاز، مقدار رسوب نیز افزایش یافت. استفاده از اسید سالیسیلیک و نونیل فنول به طور متوسط توانست به ترتیب %52 و%44 از تشکیل رسوب آسفالتین در پروسه تزریق گاز دی اکسید کربن جلوگیری کند.