سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
طالب مرادی شقاقی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران
بهرام محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه تبریز- ایران
حامد امین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران
امین تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- ایران

چکیده:
یکی از معضلات جامعه ما تولید مواد ضایعاتی و دفع این مواد می باشد. یکی از این نوع مواد، لاستیک ضایعاتی تایر ماشین هاست، که به دلیل تجزیه ناپذیری باعث آلودگی محیط زیست می گردد. در ایران هر ساله بیش از 10 میلیون تایر فرسوده از دایره مصرف خارج شده و با آلایندگی محیط زیست زندگی انسانها را تهدید می کند. بازیافت این لاستیک های ضایعاتی جهت استفاده در بتن در صور بهبود کیفیت و یا ایجاد خصوصیات ویژه در بتن، راهکار مناسبی برای دفع این مواد و همچنین دست یافتن به بتن با خصوصیات ویژه می باشد. در این تحقیق مقاومت فشاری بتن حاوی پودر لاستیک با تهیه نمونه های آزمایشی با درصد های مختلف پودر لاستیک بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان و در سه نوع بتن و انجام ازمایشات لازم مورد ارزیابی قرار گرفته و مقدار بهینه پودر لاستیک اضافه شده به بتن تعیین می گردد.