سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
یاسر احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهنسی نفت و گاز،
ریاض خراط –
عبدالنبی هاشمی –
پیمان بهرامی –

چکیده:
رسوب و ته نشست مواد آلی سنگین درون مخازن وفرآیندهای حمل ونقل از مهمترین نگرانی های صنعت نفت به شمار رفته که به خاطراثراتی که بر روی بازیابی نفت دارد از نظر اقتصادی مهم است. بنابراین تعیین شروع نقطه ی رسوبگذاری(Onset Point پارامتری مهم برای کنترل بازدهی تولید محسوب می شود. این مطالعه شامل بررسی نقطه ی رسوبگذاری با استفاده از دستگاه آزمایشگاهی تعیین کننده ی رسوب آسفالتینAsphaltene Static Apparatus) و مقایسه ی آن با داده ها ی استفاده شده از شبیه سازی با استفاده از مدلMulti Phaseمی باشد. در این کار فرآیند تخلیه ی طبیعی Natural Depletion در دمای مخزن انجام گردیده و از مقدار رسوب آسفالین در مقابل فشار نتیجه بر این شد که این مخزن از فشار و دمای مخزن دارای مشکل رسوب آسفالتین است. سپس مدلی برای تعیین نقطه ی رسوبگذاریOnset Point ارائه و با داده های آزمایشگاهی مقایسه گردید. در این کار با استفاده از تستMulti Phase برای هر جز، مقداررسوب آسفالتین مایع برای هر جز در مقابل فشار بررسی واز تغییر شیب نمودار، فشار ایمنیSafety Pressure به منظور جلوگیری از گیر مکانیکی Mechanical Entrapment بلوکه شدن و تغییرات ترشوندگی محاسبه گردید