سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمدحسین باغبانیان – کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد دزفول
رضا چراغی کوتیانی – دانشجوی دکترا، دانشگاهUTMمالزی
مجتبی یوسفی نورالدین وند – کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشکاه آزاد دزفول

چکیده:
یک سیستم سرمایش از سقف تابشی بطور بالقوه مصرف انرژی کمتری نسبت به سیستم همرفتی دارد و نیز انتقال حرارت تابش بین بدن انسان و محیط اطراف نسبت به انتقال حرارت همرفتی از نظر آسایش حرارتی ترجیح داده می‎شود. در این مقاله یک سقف خنک کننده تابشی مدل سازی و شبیه سازی می‎شود. که با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی پارامترهای جریان برای یک اتاق با ابعاد 6/3* 2/4* 7/2 متر محاسبه‎ می گردد. نتایج شبیه سازی با داده‎های تجربی مقایسه و اعتبار سنجی می گردد.هدف اصلی پژوهش تعیین شرایط حرارتی در یک اتاق با سقف خنک کننده تابشی برای فعایتها و سوخت و سازهای مختلف، پوشش های مختلف و دمای سقف متفاوت است. همچنین تاثیر افزایش ارتفاع بر روی آسایش حرارتی بررسی می گردد.