سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فرنود فریدونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مصطفی مافی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:
زیر ساخت های شهری عوامل کلیدی به حرکت در آورنده، سازنده و معنادار کننده آبادی بودن سکونتگاه انسانی؛ جمعی بودن و شهر بودن واحدهای سکونت گاه های جمعی است. زیر ساخت ها، بخش اصلی و پایه ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند. تاسیسات و تجهیزات زمینه ها، عناصر، عوامل و ابزار کالبدی – فضایی هستند که مدنیت را پشتیبانی نموده زندگی جمعی را تسهیل می نمایند. تأسیسات و زیر ساخت های شهری همچون خطوط انتقال برق و مخابرات، تأسیسات آب رسانی و گاز به عنوان ستون فقرات حیاتی جوامع شهری عمل می کنند . آسیب به تأسیسات و زیر ساختهای شهری مهم باعث زیان های شدیدی به جامعه می شود . علاوه بر این از کارافتادن تأسیسات و زیر ساخت های شهری ممکن است مانع خدمات اضطراری شده و بازتوانی پس از زلزله را به تأخیر می اندازد. بهبود دستگاه های تأسیسات و زیر ساخت های شهری را می توان در چهارچوب طرح های کاهش آسیب پذیری برنامه ریزی نمود تا از عملکرد آن ها طی زلزله ها مطمئن شویم. در این مقاله بر آنیم ضمن آشنایی با آنچه که تأسیسات و زیرساخت های شهری خوانده می شود و شناسایی آسیب های آنها در زمان حوادث به بیان راهکاری در زمینه کاهش آسیب ها بپردازیم. در پایان بهره برداری استراتژیک از تونل مشترک تأسیسات در شهر ها بمنظور کاهش آسیب های ناشی از حوادث بویژه زلزله را مورد بررسی قرار می دهیم.