سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – گروه سازه، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
اصغر امانی – گروه سازه، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

زلزله های اتفاق افتاده در دهه ی 90 میلادی در آمریکا، ژاپن، تایوان و ترکیه، خرابی های نسبتا زیادی در پل ها ایجاد کردند به طوری که نحوه ی طراحی این سازه ها از طرف کارشناسان مهندسی زلزله مورد سوال قرار گرفت. روش های طراحی پل ها برای زلزله و ایجاد شکل پذیری مناسب در اعضای آنها از اوایل دهه ی 70 میلادی در ایین نامه های پل مطرح شد. بعد از زلزله های اخیر به دلیل وسعت آسیب ها، مجددا تحقیق بر روی نیازهای شکل پذیری وجزئیات طراحی اجزای پل شروع شد. به همین دلیل لازم بود که آسیب های پل و دلایل این آسیب ها شناخته شوند. در این مقاله، آسیب های پل در زلزله های اخیر ارائه شده و د رمورد دلائل و راهکارهای جلوگیری از این گونه خرابی ها بحث شده است. نتایج حاکی از آن است که در جایی که گسل از زیر یا نزدیکی محل پل عبور کرده است، حتی اگر پلی مطابق آیین نامه های مدرن طراحی شده باشد، احتمال فروریزی پل وجود دارد.