سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اتحادی – عضو هیئت علمی ، دانشگاه تربیت معلم، سبزوار
طارق مهدی – عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران

چکیده:

در این مقاله پیش از هر چیز به بازشناسی اجزای غیر سازه ای و عملکرد لرزه ای آن ها پرداخته می شود. طراحی اجزای غیر سازه ای بر اساس سطح عملکرد، با توجه به گستردگی این طیف از المان های روشی است موثر در کاهش خسارات مستقیم و غیر مستقیم آن ها. چهار گام اساسی در طرح اجزای غیر سازه ای بر اساس سطح عملکرد وجود دارد: تحلیل خطر زلزله، پاسخ اعضا، توابع آسیب پذیری و توابع خسارت. در این مقاله قصد بر آن است چهار مرحله مذکور تشریح شود . در این رهگذر مفاهمی از قبیل پارامتر تقاضای مهندسی و معیار خرابی معرفی میشوند.