سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا آسترکی – کارشناس ارشد عمران، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
فائزه فلاح – کارشناس عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زلزله بهعنوان یک پدیده ویرانگر است که هر ساله قسمتی از زمین را می لرزاند و خساراتی به بار می اورد. ایران نیز جزو کشورهای زلزله خیز جهان به شمار می رود که درچند سال اخیر زلزله های متعددی را تجربه کرده وخسارات زیادی به کشور تحمیل شده است. در این میان بیشترین خسارت وارده به کشور در اثر مین لرزه ها به روستاها وارد شده است، که عدم توجه به اصول صحیح ساخت و ساز از دلایل اصلی آن به شمار می رود. در این مقاله ضمن تشریح روش آریا، از آن ، جهت بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساحتمان های مسکونی روستایی استفاده شده است و نتایج با نمودارهایی ارائه شده است. همچنین درپایاننتایج بررسی آسیب پذیری لرزه ای در بعضی ساختمان های روستایی به صورت نمودارهایی آورده شده است.