سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طارق مهدی – استادیار بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
رضا اتحادی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله ، پژوهشکده زلزله ، مرکز تحقیقات مسکن وسا

چکیده:

در این مقاله به بررسی آسیب پذیری آن دسته از اجزای غیر سازه ای پرداخته می شود که در مقابل تحریکات پایه فقط به صورت لغزشی پاسخ می دهند. در مطالعات آسیب پذیری اغلب با عدم قطعیت در نحوه مدل کرن سیستم، جنس مصالح و یا زلزله احتمالی مواجه هستیم. استفاده از منحنی های آسیب پذیری روش مناسبی برای رفع این مشکل است که دید مناسبی از احتمال خرابی المان مورد نظر ایجاد می کند. در این مقاله با استفاده از 90 رکورد مصنوعی تولید شده، منحنی های آسیب پذیری یک بلوک صلب تشکیل شد که با توجه به خصوصیات فیزیکی اش در مقابل تحریکات زلزله صرفا دچار لغزش می گردید و با استفاده از این منحنی ها اثر پارامترهای کلیدی حاکم بر معادلات حرکت این بلوک، یعنی ضریب اصطکاک دینامکی و نسبت شتاب عمودی به افقی( K) مورد بررسی قرار گرفت .