سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد عزیزی –
منصور غیاث الدین –
منوچهر امیدواری –
سیمین ناصری –

چکیده:

صدا یکی از عوامل زیان آور محیط کار در صنایع می باشد صنعت برق از جمله نیروگاهها از صنایعی است که بایستی مسئله آلودگی صوتی در آن مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این مسئله این تحقیق با هدف تعیین آلودگی صوتی در نیروگاه حرارتی بیستون کرمانشاه در سال 1379 انجام گردید.