سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرزاد فیلی زاده – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
علی طاهری – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
فرهاد ورزنده – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
غلامرضا کریمی – استادیار بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله برای بررسی اتلاف انرژی از دستگاههای پخت نان، ابتدا دمای سطوح مختلف دستگاه پخت شماری از نانواییهای شهر شیراز اندازه گیری و بوسیلة آ نها نرخ اتلاف حرارتی از دیواره ها، سقف وسطوح آزاد نقاله مشخص گردید . در ادامه، با استفاده از معادلات انتقال جرم و حرارت، یک مدل ریاضی برای پیش بینی تغییرات دمای قسمتهای مختلف دستگاه و نان ارائه شد . از مقایسة این مدل با داده های تجربی اندازه گیری شده در کارگا ه شیراز نان، مشخص گردیدکه نتایج محاسبه شده و داده های تجربی از همگرایی خوبی برخوردار هستند. سپس از این مدل برای پیش بینی نرخ اتلاف انرژی با مکانیسمهای متفاوت، از جمله توسط گاز خروجی که بوسیلة داده های تجربی دقیقاً قابل دسترسی نبودند، استفاده شد و مشخص گردید نرخ متوسط اتلاف انرژی از دیواره، سقف، سطح آزاد نقاله وگازخروجی به ترتیب 4.655, 4.534, 6.522 و 19.842 کیلووات می باشد و همچنین با استفاده از سیستم پیشنهادی برای پیش گرم کردن هوا به وسیلة گاز خروجی و عایق بندی مناسب سطوح، می توان بازده دستگاه های پخت نان را تا بیش از 10% بالا برد .