سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد سیم چی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا سیم چی – دانشکده مهندسی و علم مواد – پژوهشکده فناوری نانو- دانشگاه صنعتی شریف
علی کفلو – استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در این پژوهش، نانوکامپوزیت نانوکریستالین Mg-Nb 2O5/TM به روش آسیاب کاری مکانیکی سنتز شد. اثر شرایط آسیاب کاری به همراه افزودن فلزات انتقالی و Nb2O5 بر ساختار و سینتیک دفع هیدروژن بررسی گردید. مشخص گردید که ایجاد عیوب ساختاری در اثر آسیاب کاری مکانیکی در کنار افزودن مقدار مناسب کاتالیست تاثیر زیادی در بهبود خواص سطحی نانوکامپوزیت دارند. در نتیجه سینتیک دفع هیدروژن بهبود و دمای دفع هیدروژن به مقدار زیادی نسبت به نمونه MgH2 خالص کاهش می یابد. مقدار بهینه افزودن کاتالیست wt.% 5/0 و زمان بهینه آسیاب کاری 4 ساعت تعیین شد. این شرایط منجر به کاهشی در حدود °C 100 در دمای دفع هیدروژن نانوکامپوزیت نسبت به MgH2 خالص می شود.