سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تورج ولیزاده – گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت –
یوسف مهمان نواز –

چکیده:

آزمایشی به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی پونه و روغن گیاهی بر عملکرد مرغ های تخمگذار انجام گردید. در این آزمایش تعداد ۳۲۴ قطعه مرغ تخمگذار تجاری سویه های-لاین (W36) در قالب طرح فاکتوریل ۳*۳ مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۱- شاهد (بدون پونه و چربی) ۲- محتوای ۱% پونه و بدون روغن ۳- محتوای ۲% پونه و بدون روغن ۴- محتوای ۵/۲ درصد روغن و بدون پونه ۵- محتوای ۵/۲ درصد روغن و ۱% پونه ۶- محتوای ۵/۲ درصد روغن و ۲% پونه ۷- محتوای ۵ درصد روغن و بدون پونه ۸-محتوای ۵ درصد روغن و ۱% پونه ۹-محتوای ۵ درصد روغن و ۲% پونه بودند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از گیاه داریی پونه دارای اثرات معنی داری بر عملکرد مرغ های تخمگذار می باشد (۰۵/۰ >P). بهترین ضریب تبدیل غذایی (۳۲/۲) مربوط به تیمار حاوی ۲ درصد پونه و ۵/۲ درصد روغن بود