سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
علی چراتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

در سالهای اخیر به منظور استفاده بهینه از اراضی شالیزاری ، کاشت محصول بعد از برداشت برنج به صورت کشت دوم (Second cropping) در شمال کشور متداول شده است . لوبیا سبزو کاهو از سبزیهای مهمی به شمار می روند که به صورت کشت دوم مورد کشت و کار قرارمی گیرند . کاشت لوبیا و کاهو بعد از برداشت برنج ، علاوه بر افزایش درآمد شالیکاران و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار برعملکرد برنج نیز اثرمطلوب بر جای میگذارد، چرا که عملیات زراعی جهت کاشت این سبزیجات، سبب کنترل آفات برنج بخصوص  کرم ساقه خوار برنج می شود.
تغذیه متعادل پتاسیم و منیزیم علاوه بر افزایش عملکرد محصول سبزی، در بهبود کیفیت و کاهش غلظت نیترات دراندام مصرفی سبزیجات تاثیر بسزائی دارد . تعادل نسبی بین نیترات و پتاسیم در اندام مصرفی سبزیجات برگی درتامین سلامت مصرف کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا نیترات بعنوان یک ترکیب مضرو پتاسیم به عنوان یک عنصر مفید برای سلامت انسان مطرح می باشد ).3) از سوئی دیگر بدلیل شرایط خاص اقلیمی در استان مازندران که با هوای ابری و کمبود نورمواجه می باشد، استفاده از منیزیم می تواند درکلروفیل سازی و عمل فتوسنتز موثر باشد. لذا به منظور استفاده بهینه ازاراضی شالیزاری، در این تحقیق ضمن بررسی امکان کشت سوم، تغذیه متعادل پتاسیم و منیزیم بر عملکرد کاهو نیز مورد بررسی قرار گرفت .