سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حمید کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
عبدالمحمد قایدی –
یاسر فرزین –
علیرضا فولادی وندا –

چکیده:
دراین مطالعه به بررسی اثرات دما روی سطوح داخلی و خارجی سه نانوتیوب با قطرهای متفاوت می پردازیم و نشان میدهیم که جذب گاز متان درچه دما و فشاری ازنانوتیوب بهتر صورت میگیرد و معیارهای جذب گاز متان با دردماهای بالاتر و پایین تر ازدمای بحرانی را معرفی می کنیم و با استفاده ازنرم افزار های AIM و Nanotube Modeler و شبیه سازی GCMC نشان میدهیم که دردماهای یکسان نانوتیوبی که دارای پتانسیل شیمیایی بیشتری است جذب بیشتری خواهد داشت و سپس به بررسی همزمان دوعامل سن نانوتیوب و روش سنتز آنها کهدراینجا دو روش CVD و EA ست می پردازیم و نشان میدهیم که نانوتیوب های ساخته شده به روش CVD سطح جذب بالاتری دارد و افزایش دما سطح جذب نانوتیوب های ساخته شده با هردوروش را افزایش میدهد ولی با بالا رفتن سن نانوتیوب علیرغم اینکه نانوتیوب های تولیدی به روش EA سطح جذبشان افزایش می یابد ولی افزایش دما روی سطح جذب آنها تقریبا بی اثراست