سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید ونایی – کارشناسی ارشد-سازمان زمین شناسی کشور –گروه اکتشافات ژئوشیمیایی
داریوش فتحی جو – دانشجوی کارشناسی ارشد -سازمان زمین شناسی کشور –گروه اکتشافات ژئوشیمی
هدیه رحیمی مقیم – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

ناحیه مورد بررسی بین عرضهای جغرافیائی 30 35 تا 0036 و طولهای جغرافیائی 0047 تا 3047 واقع شده است. با توجه به‌شرایط خاص آب و هوائی منطقه، از روش آبراهه‌ای برای نمونه‌برداری ژئوشیمیائی استفاده شده است.نمونه هایژئوشیمی برداشت شدهاز وسط آبراهه‌ها و از رسوبات جوانترین بستر نمونه‌های در آزمایشگاه Amdel استرالیا آماده‌سازی و به‌روش ICP-OES و ICP-MS آنالیز شده است. پردازش داده‌ها مویدتعداد79 نمونه به‌عنوان نمونه‌های نا هنجار بسیار با اهمیت و با مقادیر بالای 100 پی پی امبرای عنصر آرسنیک میباشد. آنچه مسلم است اثرات نامطلوب این عنصر بر روی زندگی و سلامت انسان میباشد که این اثرات در روستای بابا نظر بسیار مشهود میباشد.علاوه بر آن میتوان بیماری فلوروسیس را در این روستا ملاحظه نمود.