سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن ثقفیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
محمد رضایی علم – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله اثرات متقابل دو استوانه مستطیلی گذرنده از کنار هم با استفاده از روش بر هم نهادن شبکه ها مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات جریان بصورت دو بعدی و تراکم ناپذیر و بر مبنای روش حجم محدود حل می شوند. نتایج این بررسی نشان میدهد که در یک بازه زمانی کوتاه هنگام عبور استوانه ها از کنار هم نیروی لیفت به صورت دافع و جاذبه به استوانه ها وارد می شود. همچنین نیروی درگ هنگام عبور استوانه ها از کنار هم کاهش می یابد و پس از عبور استوانه ها افزایش می یابد. نتایج بدست آمده با نتایج عددی موجود مقایسه شده است. اثر روش های مختلف میانیابی بر روی ضرائب نیرو نیز مورد بررسی قرار گرفته است.