سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پگاه روزی طلب – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحمن برزگر – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تراکم خاک از جمله عوامل محدود کننده ای است که علاوه بر کاهش رشد ریشه می تواند باعث ایجاد شرایط ماندابی شود . شرایط ماندابی باعث احیای عناصر محلول از قبیل Fe + 3 شده و در نتیجه از دسترس ریشه گیاه خارج می شود همچنین با توجه به برهمکنش منفی فسفر و روی هدف از این مطالعه بررسی این مشکل است که افزودن همزمان کود حیوانی و کود فسفره در یک خاک تحت تراکم بر غلظت روی و آهن در گیاه شبدر چه اثری دارد؟