سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد خانی – کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر نهضت – استادیار- دانشگاه صنعتی اصفهان
مهران مرادی – استادیار- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ی کی از پارامترهای موثر بر فورج فولادهای میکروآلیاژی یعنی میزان کرنش در یک رنج وسیع و بصورت عملی بررسی شد و نتایج بدست آمده به صورتی ارائه گردید که قابل تعمیم به سایر قطعات فورج شده باشد . یکی از فولادهای رایج برای فورج قطعات خودرو در ایران یعنی فولادMSV6 30 که برای فورج دسته شاتون و سگدست پژو آردی استفاده می -گردد جهت انجام آزمایشات انتخاب گردید . یک نمونه با هندسه نسبتا ساده، درحالیکه مقادیر مختلف کرنش پس از فورج را دارا باشد انتخاب گردید . جهت حذف کردن اثرات سرد شدن بر نتایج، یک نمونه با هندسه قطعه پس از فورج، ماشینکاری گردید و مقادیر سختی با قطعه فورج شده مقایسه ش د. برای بدست آوردن مقادیر کرنش از شبیه سازی و برای نشان دادن اثرات کرنش از آزمایشات سختی سنجی ومتالوگرافی 1 استفاده گردید . نتایج حاصله نشان دهنده اثرات مطلوب افزایش میزان کرنش بویژه مقادیر بالا بر روی خواص نهایی این نوع از فولادها بود.