سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارسلان محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

امروزه جامعه بشری بدون بهره گیری از صنعت برق قادر به ادامه حیات نیست و هر روزه بر تماس و نیاز مداوم بشر به این صنعت و کاربرد پرتوهای الکترومغناطیس افزوده می شود . اصولاً هر صنعت و فناوری علاوه بر مزایا و محاسنی که دارد؛ زیان ها و خطراتی نیز در کمین آن نشسته است که آن صنعت و فناوری را تهدید می کنند . از جمله تهدیدات و مخاطرات صنعت برق، بحث پرتوهای غیر یونساز در این صنعت است؛ این پرتوها بواسطه اثرات زیان آور خود، سلامت و بهداشت افراد و محیط زیست را به مخاطره می اندازند . به لحاظ گستره وسیع این پرتوها و میزان
افرادی که روزانه با آنها سر و کار دارند و از طرفی چون در صنایع و محیط های کشورمان ( ایران ) ، انتشار پرتوهای غیر – یونساز بیشتر از پرتوهای یونساز است؛ بنابراین این موضوع یکی از چالش های ویژه ای است که عملاً صنعت برق و مدیریت خدمات سلامتی با آن دست به گریبان است . در این مقاله تلاش گردیده است؛ ضمن تشریح هر یک از پرتوهای غیر یونساز، اثرات آنها بر افراد، همچنین راه های کاهش پرتوگیری و حفاظت در برابر این پرتوها مورد تبیین و بررسی قرار گیرند .
در این نوشتار با بهره گیری از علوم فیزیک بهداشت، مدیریت خدمات سلامتی، ارگونومی ( مهندسی عوامل انسانی ) ، فیزیک پرتوها، همچنین با بهره گیری مؤثر از استانداردهای
INIRC, ICNIRP, NIOSH, IEAE : بین المللیICRP ,WHO ANSI, ؛ اصول بیست گانه و راه هایکاهش پرتوگیری در برابر پرتوهای غیر یونساز در صنعت برق تهیه و پیشنهاد گردیده است . ( بهترین و مؤثرترین راه های کاهش پرتوگیری در برابر پرتوهای مضر و غیر یونساز در صنعت برق ) هدف این مطالعه، معرفی و تشریح پرتوهای غیر یونساز در صنعت برق و بررسی اثرات و راه های کاهش آلودگی آنها در این صنعت است؛ در این راستا تلاش گردیده است با مد نظر قراردادن دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی؛ گام های علمی و عملی موثری در جهت بهینه نمودن حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونساز در صنعت برق و اصل " هرچه کمتر مو جه شدنی پرتوها ) " ) ALARA ، برداشته شود