سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامران قاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
امین سالم – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
مجید احمدلوی داراب – مربی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

خشک کن های پاششی به طور وسیعی در صنایع مختلف استفاده می شوند. اما با این حال هنوز تکنولوژی طراحی و ساخت آنها غالباً براساس روشهای تجربی می باشد. در سال های اخیر با پیشرفت علوم ریاضی بخصوص روشهای عددی و افزایش توان محاسباتی کامپیوترها، تلاش های بسیاری برای مدلسازی و شبیه سازی خشک کن های پاششی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) انجام شده است. اما به دلیل اینکه در مدل های ارائه شده بعضی از پدیده های پیچیده که در فرایند خشک کردن اتفاق می افتند، در نظر گرفته نشده است، لذا به تنهایی به نتایج این شبیه سازی ها نمیتوان اطمینان داشت و نیاز به مقایسه نتایج به دست آمده از مدل با داده های آزمایشگاهی می باشد. در کارهای قبلی توجه زیادی به اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد خشک کن های پاششی نشده است، لذا در این مقاله با مدلسازی و شبیه سازی یک خشک کن پاششی به کمک CFD به بررسی اثرات پارامترهایی از جمله فشار خروجی، ترکیب درصد خوراک و ضریب انتقال حرارت جا از دیواره، برروی توزیع دما و رطوبت در داخل خشک کن پرداخته شده است.